Citrónovník

(Presmerované z Citrus)

Citrónovník (zastarano alebo po česky citroník) môže byť:

  1. a b citrónovník. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 216.
  2. citrónovník. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy), s. 565.
  3. citrónovník. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 88.
  4. citrónovník. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 175.
  5. Citroník. In: Slovenský náučný slovník : príručná encyklopédia vedomostí v troch dieloch. Ed. Pavel Bujnák. Zväzok I. A – D. Bratislava – Praha : Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932. 344 s. S. 143.
  6. citroník. In: Masarykův slovník naučný : lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Zväzok 1. A – Č. Praha : Československý kompas, 1925. 1166 s. S. 815.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.