Hlaváč bieloplutvý

(Presmerované z Cottus gobio)

Hlaváč bieloplutvý alebo hlaváč európsky a staršie hlaváč obyčajný (Cottus gobio) je druh ryby z čeľade hlaváčovité.

Hlaváč bieloplutvý
Stupeň ohrozenia
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Cottus gobio
Linné, 1758
Synonymá
hlaváč európsky, hlaváč obyčajný
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Malá rybka s nápadne veľkou dorzoventrálne sploštenou hlavou, širokými terminálnymi ozubenými ústami s hrubými perami a veľkými prsnými plutvami vejárovitého tvaru. V porovnaní s hlavou je hladké, bezšupinaté, klinovito sa zužujúce telo nápadne malé. Má dve zreteľne oddelené dorzálne plutvy, ventrálne plutvy sú predsunuté dopredu až pod pektorálne. Kaudálna plutva je mierne zaokrúhlená. V plutvách má len mäkké nerozvetvené lúče, s výnimkou chvostovej plutvy. Malé brušné plutvy na hrdle sú jednofarebné. Brušné plutvy sú belavé, niekedy s nepravidelnými sivými škvrnami, ktoré však nikdy nesplývajú v súvislé pásiky, sú krátke a nesiahajú až k análnemu otvoru. Vnútorný okraj brušných plutiev presahuje polovicu najdlhšieho lúča. V análnej plutve je 10 – 13 lúčov. Na chrbte sú sivasté alebo svetlohnedé s tmavými škvrnami. Na bokoch tela sú často 4 tmavé priečne pásy. Bočná čiara je úplná, prebieha stredom boku tela. Vyskytuje sa aj pohlavný dimorfizmus. Samce majú väčšiu hlavu a väčšiu šírku úst. Hlaváč nemá plynový mechúr. Žije v rýchlejšie prúdiacich tokoch s čistou, na kyslík bohatou vodou. Väčšinou sú to horské potoky a riečky, malé pramenité horské potôčiky s malým spádom. Vystupuje vyššie ako pstruh. Dno vyžaduje kamenisté alebo štrkovo-piesčité, pretože sa rád ukrýva pod kamene.

Iné projekty

upraviť