Cyklometrická funkcia

Cyklometrická funkcia je matematická funkcia inverzná ku funkciám goniometrickým.

Arkus sínus a Arkus kosínus
Arkus sínus a Arkus kosínus

Definícia upraviť

Medzi cyklometrické funkcie patria:

Aby mohla k ľubovoľnej funkcii existovať inverzná funkcia, daná funkcia musí byť prostá, to znamená: rôznym dvom prvkom musí priraďovať dve rôzne hodnoty. Goniometrické funkcie sú ale periodické, a teda nie sú prosté. Preto ak chceme uvažovať o cyklometrických funkciách musíme najskôr ošetriť ich definičný obor a taktiež aj definičné obory goniometrických funkcií – to znamená, že musíme vybrať len tú podmnožinu definičného oboru danej goniometrickej funkcie, na ktorej je prostá.

Definičné obory cyklometrických a goniometrických funkcií upraviť

Goniometrické funkcie Cyklometrické funkcie
Sínus:   pre   Arkus sínus:   pre  
Cosínus:   pre   Arkus cosínus:   pre  
Tangens:   pre   Arkus tangens:   pre  
Cotangens:   pre   Arkus cotangens:   pre  

Vzťahy medzi cyklometrickými a goniometrickými funkciami upraviť

sin a arcsin upraviť

 , ak platí  
 , ak platí  

cos a arccos upraviť

 , ak platí  
 , ak platí  

tg a arctg upraviť

 , ak platí  
 

cotg a arccotg upraviť

 , ak platí  
 

Vzťahy medzi cyklometrickými funkciami upraviť

 
 
 
 

Pre   platí

 

Pre   platí

 

Vzťahy medzi cyklometrickými funkciami so vzájomne opačnými argumentmi upraviť

 
 
 
 

Súčty a rozdiely cyklometrických funkcií upraviť

arcsin x + arcsin y upraviť

  ak platí   alebo  
  ak platí  
  ak platí  

arcsin x - arcsin y upraviť

  ak platí   alebo  
  ak platí  
  ak platí  

arccos x + arccos y upraviť

  ak platí  
  ak platí  

arccos x - arccos y upraviť

  ak platí  
  ak platí  

arctg x + arctg y upraviť

  ak platí  
  ak platí  
  ak platí  

arctg x - arctg y upraviť

  ak platí  
  ak platí  
  ak platí  

arccotg x + arccotg y upraviť

  ak platí  
  ak platí  

arcsin x + arccos x upraviť

  ak platí  

arctg x + arccotg x upraviť

 

Vyjadrenie cyklometrických funkcií v logaritmickom tvare upraviť

Cyklometrické funkcie sa dajú tiež vyjadriť použitím logaritmov a komplexných čísel:

 

Pozri aj upraviť

Literatúra upraviť

  • Rektorys, K. a spol.: Přehled užité matematiky I., Prometheus, Praha, 2003, 7. vydání. ISBN 80-7196-179-5
  • Bartch, Hans-Jochen: Matematické vzorce, SNTL, Praha 1987, 2. revidované vydání