Dôverník môže byť:

  • osoba, ktorá je niekomu dôverne blízka, na koho sa obracia s niečím dôverným, blízky priateľ,[1][2] pozri priateľ
  • v druhej polovici 20. storočia: poverený zástupca organizačnej jednotky,[1] pozri dôverník (zástupca)
  • v práve: osoba, ktorú si vyberie poškodený, aby ho sprevádzala na úkony trestného konania, a ktorá poskytuje poškodenému pomoc (najmä psychickú),[3] pozri dôverník (právo)

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

  1. a b dôverník [online]. In Buzássyová, Klára – Jarošová, Alexandra (eds.). Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2006 [cit. 2019-12-25]. 1134 s. ISBN 978-80-224-0932-4.
  2. dôverník [online]. In Peciar, Štefan (ed.). Slovník slovenského jazyka. I. A – K. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1959 [cit. 2019-12-25]. 815 s.
  3. § 48a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/2005 Z. z. z 24. mája 2005 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov [cit. 2019-12-25]
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.