Dal (účtovníctvo)

Dal (iné názvy pozri nižšie) je v účtovníctve pravá strana účtu.[1][2]

Opakom je má dať.

Pravou stranou účtu sa v podvojnom účtovníctve rozumie:

Iné názvyUpraviť

Názvy pravej strany účtu sú dal, strana ,,dal`` (skratka D) , kredit, kreditná strana, veriteľská strana. Zaúčtovanie na pravej strane účtu sa označuje aj ako (pri)písanie/(za)účtovanie/zápis k dobru účtu (alebo ...v prospech účtu), kreditovanie účtu alebo staršie aj uznanie účtu[2][5][6][7][8][9] ; starší ekvivalent dobropis sa dnes už používa len v istých špecifických významoch.[10][11][12][13]

Pôvod názvovUpraviť

Výraz „dal“ sa pôvodne používal len v súvislosti s osobnými účtami na označenej tej strany osobného účtu, kde sa zapisovali tie hmotné alebo peňažné prostriedky, ktoré daná osoba poskytla (teda „dala“) účtujúcemu podnikateľovi, t.j. pravej strany účtu. Alternatívny výraz „kredit“ zas pôvodne znamenal v súvislosti s osobným účtom, že daná osoba je veriteľom účtujúceho podnikateľa. Dnes je už výraz „dal“ alebo „kredit“ čisto tradičný a nemá nijaký obsahový význam.[2]

VizualizáciaUpraviť

Prehľad synoným používaných v súvislosti s označovaním strán účtu[14][pozn 1]:

Má dať Dal
Účt. zápisy na ľavej strane
Účt. zápisy na strane „má dať“/MD
Účt. zápisy na dlžníckej strane
Účt. zápisy na debetnej strane
Účt. zápisy na strane debet
Účt. zápisy na ťarchu účtu
Účt. zápisy na vrub účtu
Debitovanie/Zaťaženie účtu
Účt. zápisy na pravej strane
Účt. zápisy na strane „dal“/D
Účt. zápisy na veriteľskej strane
Účt. zápisy na kreditnej strane
Účt. zápisy na strane kredit
Účt. zápisy k dobru účtu
Účt. zápisy v prospech účtu
Kreditovanie účtu

PoznámkyUpraviť

 1. Ďalšie zdroje uvedené vyššie.

ReferencieUpraviť

 1. SOUKUPOVÁ, Božena; ŠLOSÁROVÁ, Anna; BAŠTINCOVÁ, Anna. Účtovníctvo. 2. vyd. Bratislava : Iura edition, 2004. (EKONÓMIA; zv. 132.) ISBN 80-8078-020-X. S. 75.
 2. a b c DAL. In: JELÍNEK, Jaroslav, ed. Ekonomická encyklopedie 1 A-O. 2., přeprac. vyd. Praha: Svoboda, 1984. s. 148.
 3. SOUKUPOVÁ, Božena; ŠLOSÁROVÁ, Anna; BAŠTINCOVÁ, Anna. Účtovníctvo. 2. vyd. Bratislava : Iura edition, 2004. (EKONÓMIA; zv. 132.) ISBN 80-8078-020-X. S. 79-87.
 4. ÚČET. In: JELÍNEK, Jaroslav, ed. Ekonomická encyklopedie 2 P-Z. 2., přeprac. vyd. Praha: Svoboda, 1984. s. 539-543. konkrétne s. 540.
 5. SOUKUPOVÁ, Božena; ŠLOSÁROVÁ, Anna; BAŠTINCOVÁ, Anna. Účtovníctvo. 2. vyd. Bratislava : Iura edition, 2004. (EKONÓMIA; zv. 132.) ISBN 80-8078-020-X. S. 75-76.
 6. dobro. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a uprav. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X.
 7. kreditovať. In: Slovník cudzích slov (akademický). 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
 8. ŠLOSÁR, Rudolf. Dejiny účtovníctva na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : Iura edition, 2008. 234 s. (EKONÓMIA; zv. 269.) ISBN 978-80-8078-227-6. S. 22.
 9. BLECHOVÁ, Beata; JANOUŠKOVÁ, Jana. Podvojné účetnictví v příkladech: 2012. 12. vyd. Praha : Grada, 2012. Dostupné online. ISBN 978-80-247-4185-7. S. 12. (po česky)
 10. http://bara.ujc.cas.cz/psjc/img.php/img/1432/851019918_128286_23977_592
 11. dobropis. In: Slovník slovenského jazyka. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1959–1968. Dostupné online.
 12. DOBROPIS. In: JELÍNEK, Jaroslav, ed. Ekonomická encyklopedie 1 A-O. 2., přeprac. vyd. Praha: Svoboda, 1984. s. 184.
 13. JÁNOŠOVÁ, Dana. Daňový dobropis a ťarchopis [online]. Žilina: epi.sk, 1.2.2001, [cit. 2015-03-01]. Dostupné online.
 14. SOUKUPOVÁ, Božena; ŠLOSÁROVÁ, Anna; BAŠTINCOVÁ, Anna. Účtovníctvo. 2. vyd. Bratislava : Iura edition, 2004. (EKONÓMIA; zv. 132.) ISBN 80-8078-020-X. S. 76.

Pozri ajUpraviť