Debernícky potok je potok na Záhorí, preteká územím okresov Myjava a Senica. Je to ľavostranný prítok Myjavy, meria 6,8 km a je tokom IV. rádu.

Debernícky potok
potok
Zdrojnica Starý hrad, Myjavská pahorkatina
Ústie Myjava, Prietrž
Dĺžka 6,8 km
Povodie Myjava
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-13-03-010
Číslo recipienta 4-13-03-1277
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň Upraviť

Preteká Myjavskou pahorkatinou, pramení na juhovýchodnom svahu vrchu Starý hrad (454,6 m n. m.), v lokalite Krížnická úboč, v nadmorskej výške približne 350 m n. m.

Opis toku Upraviť

Od prameňa tečie najprv na juh, zľava priberá prítok z oblasti osady Tulákovci a stáča sa na juhozápad. Potok následne viackrát výrazne ohýba svoje koryto a na oboch brehoch sú viditeľné erózne ryhy, spôsobené tečúcou zrážkovou vodou. Potom preteká cez osady Horný Deberník a Dolný Deberník, pokračuje viac juhojuhozápadným smerom, esovito sa stáča a preteká intravilánom obce Prietrž. Na jej území ústi v nadmorskej výške cca 224 m n. m. do Myjavy.