Depresia

rozlišovacia stránka

Depresia (z latinského deprimere, utláčať, umlčiavať < de- + premere, nadol + tlačiť) môže byť:

 • všeobecne:
  • skľúčenosť, stiesnenosť
  • zníženie, pokles
 • v psychológii: duševný stav charakterizovaný dlhodobo skľúčenou náladou, pozri depresia (psychológia)
 • v medicíne aj:
  • stlačenie
  • priehlbina
  • ochabnutosť, znížená aktivita
  • pohľad dole
 • v ekonómii: fáza hospodárskeho cyklu, pozri depresia (ekonómia)
 • v hydrológii: zníženie vodnej hladiny, pozri depresia (hydrológia)
 • vo fyzike: skrátene kapilárna depresia (zníženie povrchu nezmáčavej kvapaliny v kapiláre a jeho vypuknutie k stredu)
 • v geomorfológii:
 • v meteorológii: oblasť tlakovej níže, pozri tlaková níž
 • v astronómii: uhlová vzdialenosť nebeského telesa pod obzorom, pozri depresia (astronómia)
 • vo vojenstve: záporný námer, pozri námer
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.