Detská populárna pieseň

Detská populárna pieseň je básnický útvar patriaci do lyriky určený na spievanie, veselé, hravé texty, aj s poučným významom. Vzniká zhudobnením básne, na jej tvorbe sa podieľajú: textár – autor básne a hudobný skladateľ.

DielaUpraviť