Diagnóza

(Presmerované z Diagnostika)

Diagnóza (skr. Dg. alebo dg.; gr. dia- = skrz, cez; gnosis = poznanie) v lekárstve znamená rozpoznanie choroby a jej pomenovanie. Diagnostika je proces určovania choroby (diagnózy). Choroby je možné rozlíšiť vďaka špecifickým príznakom - symptómom pomocou diagnostických metód. Niekedy sa názov diagnóza používa skrátene pre kód Medzinárodnej klasifikácie chorôb.

Vo všeobecnosti sa slovo diagnóza používa vo význame určenie (napríklad diagnóza problému).

Diferenciálna diagnostika

upraviť

Diferenciálna diagnostika je postup, pri ktorom sa stanovuje presná diagnóza spomedzi niekoľkých, ktoré majú rovnaké alebo veľmi podobné príznaky.

Diagnostické metódy

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Anamnéza (medicína)
 • anamnéza (anamnesis = half diagnosis)
  • rodinná anamnéza (pýtame sa pacienta na výskyt sledovaných nemocí u jeho rodičov, súrodencov, detí, týka sa hlavne kardiovaskulárnych onemocnení, nádorových onemocnení, cukrovky, neurologických a psychiatrických onemocnení, ale aj iných)
  • osobná anamnéza (pýtame sa pacienta na nemoci, ktoré doteraz prekonal, s ktorými sa lieči, na operácie ktoré podstúpil, na úrazy a krvné prevody)
  • gynekologická anamnéza (u žien, pýtame sa na začiatok menštruačného cyklu, jeho nepravidelnosti, koniec menštruačného cyklu, počet gravidít, počet pôrodov, potratov, hormonálnu antikoncepciu, hormonálnu substitučnú liečbu)
  • sociálna a pracovná anamnéza (pýtame sa kde pacient pracuje/ pracoval, v akých podmienkach a s kým žije, či sa má o neho kto postarať)
  • farmakologická anamnéza (zisťujeme aké lieky pacient užíva)
  • alergie (zisťujeme, či má pacient na niečo alergiu, týka sa aj neznášanlivosti liekov)
  • abúsus (zisťujeme množstvo a častosť požívania alkoholu, kávy, cigariet, drog)
  • fyziologické funkcie(pýtame sa na prípadné problémy s močením, so stolicou, na spánok, na chuť k jedlu, na to či pacient v poslednej dobe pribral, alebo schudol)
  • súčasné onemocnenie (pýtame sa pacienta na ťažkosti, ktoré mal než sa dostal do nemocnice, ako sa začali a ako sa vyvíjali, často je vhodné touto časťou anamnézy začať, zapisuje sa však až na koniec)
 • fyzikálne vyšetrenie
  • pohľadom (aspekcia)
  • pohmatom (palpácia)
  • poklepom (perkusia)
  • posluchom (auskultácia)
  • čuchom
 • laboratórne vyšetrenia
  • sedimentácia (FW), krvný obraz, diferenciálny rozpočet bielych krviniek
  • základné biochemické vyšetrenie séra (CRP, urea, kreatinín, ionogram, pečeňové testy, albumín, celková bielkovina, glukóza, bilirubín)
  • základné koagulačné vyšetrenia (protrombínový čas, aPTT, koncentrácia fibrinogénu)
  • základné chemické vyšetrenie moča (pH, proteinúria, glukosúria, urobilinogén, bilirubín, ketolátky, dusitany, leukocytúria, hematúria, vzhľad, špecifická hmotnosť)
  • niektoré iné vyšetrenia (hemokultúry, orientačné imunologické vyšetrenie, koncetrácia hormónov, ...)
 • zobrazovacie vyšetrenia
 • endoskopické vyšetrenia
  • gastrofibroskopia
  • enteroskopia
  • enteroklýza (dvojkontrastné vyšetrenie tenkého čreva)
  • endoskopická retrográdna cholangiopankreatografia (ERCP)
  • kolonoskopia
  • irrigografia (dvojkontrastné vyšetrenie hrubého čreva)
  • rektoskopia
  • laparoskopia
  • vyšetrenie enterálnou kapsulou
 • vyšetrenie srdca
  • kľudová elektrokardiografia (EKG)
  • Holterovo monitorovanie EKG (24-hodinové)
  • bed-side monitoring (24-hodinové monitorovanie EKG za hospitalizácie)
  • telemetrické monitorovanie
  • nekontinuálna dlhodobá registrácia EKG typu "nekonečnej slučky"
  • telefonický prenos EKG
  • záťažové testy
  • masáž karotického sínusu
  • ezofageálna stimulácia predsiení
  • test na naklonenej rovine (HUT test)
  • farmakologické provokačné testy
  • echokardiografia (ECHO)
  • koronarografia
 • funkčné vyšetrenie pľúc
  • spirometria
  • bronchokonstrikčné a bronchodilatačné testy
  • vyšetrenie difúzie plynov
 • funkčné vyšetrenie gastrointestinálneho traktu (GIT)
  • 24-hodinová pH-metria
  • 24-hodinová manometria
  • vyšetrenie exokrinnej pankreatickej funkcie
  • rádionuklidové metódy