Dialýza (medicína)

Dialýza (iné názvy pozri nižšie) je v medicíne - v užšom zmysle - oddeľovanie rozpustených látok cez polopriepustnú membránu (napr. v umelej obličke) za použitia difúzie (a sekundárne prípadne ultrafiltrácie) s cieľom odstrániť nežiaduce látky z krvi. Najčastejšie sa používa ako náhrada činnosti obličiek, ale niekedy sa používa na urýchlenie detoxikácie organizmu pri inak zdravých obličkách[1][2][3][4][5].

V širšom zmysle sa pod termín dialýza zaraďujú aj niektoré ďalšie metódy "čistenia" krvi, a to hemofiltrácia (je založená na polopriepustnej membráne, no nevyužíva difúziu, ale konvekciu), hemodiafiltrácia (kombinácia hemofiltrácie a hemodialýzy), prípadne aj plazmaferéza (oddeľovanie krvnej plazmy od krvi rôznymi technickými pomôckami) [6], a v najširšom zmysle aj hemoperfúzia (krv pacienta sa púšťa cez adsobčnú látku, napr. adsorbčné uhlie) [7].

Namiesto názvu dialýza sa pomerne zriedkavo používa aj názov hemodialýza v širšom ponímaní [8][9][10] (hemodialýza v užšom ponímaní, čiže extrakorporálna hemodialýza, je spomenutá v tomto článku nižšie), a ak dialýza slúži ako náhrada činnosti obličiek používa sa občas aj názov obličková dialýza, renálna dialýza či dialýza obličiek [8][11][12][13][14][15][16].

Existujú tieto druhy dialýzy (podrobnosti pozri v jednotlivých článkoch) [1][6][4][17][18][19]:

 • extrakorporálna dialýza (mimotelová dialýza):
  • hemodialýza (v užšom ponímaní) - t.j. použitie tzv. umelej obličky
  • staršie formy:
   • parabiotická dialýza - t.j. dialyzačným roztokom na druhej strane polopriepustnej membrány je krv zvieraťa
   • pľúcna dialýza pomocou cudzích pľúc - t.j. ako polopriepustná membrána sa použije alveolárna stena cudzieho tela
   • "výmenná dialýza" - t.j. je jedna spoločná nádoba s dialyzačným roztokom, cez ktorú sa prevádza jednak krv tela pacienta a jednak separátne krv iného, zdravého tela
   • dialýza lymfy - t.j. dialýza lymfy (čiže nie priamo krvi) dočasne na tento účel vyvedenej mimo tela [20]
  • v širšom zmysle (porov. úvod tohto článku) aj:
   • hemofiltrácia - t.j. metóda založená na polopriepustnej membráne, no nevyužívajúce difúziu, ale konvekciu
   • hemodiafiltrácia - t.j. kombinácia hemofiltrácie a hemodialýzy
   • plazmaferéza - t.j. oddeľovanie krvnej plazmy od krvi rôznymi technickými pomôckami
   • hemoperfúzia - t.j. krv pacienta sa púšťa cez adsobčnú látku
 • intrakorporálna dialýza (vnútrotelová dialýza):
  • peritoneálna dialýza - t.j. ako polopriepustná membrána sa použije pobrušnica tela pacienta
  • staršie formy:
   • intestinálna dialýza (enterodialýza) - t.j. ako polopriepustná membrána sa použije sliznica časti alebo celého gastrointestinálneho traktu tela pacienta, t. j. ide fakticky o prepláchnutie žalúdka alebo čreva (v niektorých variantoch s vysunutím časti traktu nad kožu tela)
   • pľúcna dialýza pomocou vlastných pľúc - t.j. ako polopriepustná membrána sa použije alveolárna stena tela pacienta
   • pleuradialýza - t.j. ako polopriepustná membrána sa použije pohrudnica tela pacienta
   • dialýza cez osrdcovník - t.j. ako polopriepustná membrána sa použije osrdcovník tela pcienta

Prvotné príznaky [21]

upraviť

Rozhodnutie pacienta so zlyhávajúcimi obličkami, či začne s dialýzou (vo význame: umelá oblička, peritoneálna dialýza, hemofiltrácia alebo hemodiafiltrácia) závisí od viacerých faktorov, ktoré sa rozdeľujú na akútne a chronické ťažkosti.

Príznaky akútneho poškodenia obličiek vedúce k dialýze alebo hemofiltrácii

upraviť
 1. Hyperkaliémia (zvýšená hladina draslíka v krvi)
 2. Metabolická acidóza
 3. Hypervolémia (zvyčajne sa prejavuje ako pľúcny edém)
 4. Uremická perikarditída; možná komplikácia, ktorá ohrozuje život pri zlyhaní obličiek
 5. U pacientov, ktorí netrpia zlyhaním obličiek, dialýza môže odstrániť akútnu otravu spôsobenú dialyzovateľnými toxínmi ako je lítium

Príznaky chronického zlyhania obličiek vedúce k dialýze

upraviť
 1. Symptomatické zlyhanie obličiek
 2. Nízka glomerulárna filtrácia (GFR) (Odporúča sa začať liečbu na nahradenie funkcie obličiek, ak je hodnota GFR menšia ako 1,0 – 1,5 ml/s/1,73m2)
 3. Ďalšie biochemické ukazovatele nesprávnej funkcie obličiek v rámci GFR, mierne zvýšená hodnota je nad 1,5 ml/s/1,73m2. To sa zvyčajne prejavuje ako hyperfosfatémia, na ktorú liečba nezaberá alebo ako anémia odolná voči hormónu EPO, ak je hodnota iba tesne nad 1,5 ml/s/1,73m2.

Referencie

upraviť
 1. a b Dialyse [online]. hs-esslingen.de, [cit. 2018-02-12]. Dostupné online.
 2. difúzia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2003. 702 s. ISBN 80-224-0761-5. Zväzok 3. (Č – Eg), s. 351-352.
 3. Dialyse. In: Roche Lexikon Medizin, 5. Aufl. dostupné online
 4. a b HIMMELFARB, Jonathan; SAYEGH, Mohamed H.. Chronic Kidney Disease, Dialysis, and Transplantation E-Book (A Companion to Brenner and Rector’s The Kidney). [s.l.] : Elsevier Health Sciences, 2010. 760 s. ISBN 978-1-4377-3771-4. S. 278.
 5. HÖRL, Walter H.. Dialyseverfahren in Klinik und Praxis (Technik und Klinik). [s.l.] : Georg Thieme Verlag, 2004. 680 s. ISBN 978-3-13-497706-6. S. 37, 39.
 6. a b dialýza. In: KADLEC, Oskár, ed. Encyklopédia medicíny. Bratislava: Asklepios, 1993-2004. ISBN 80-7167-008-1
 7. Georg Graf von Westphalen Arzt. Dialyse [online]. flexikon.doccheck.com, [cit. 2018-02-12]. Dostupné online.
 8. a b hemodialysis. In: Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. © 2003 dostupné online
 9. hemodialýza. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 469.
 10. OKONEK, S.. Vergiftungen Entgiftung Giftinformation (Eine praxisbezogene Darstellung). [s.l.] : Springer-Verlag, 2013. 130 s. ISBN 978-3-642-67797-7. S. 59. (Poznámka: Autor tohto textu dokonca výslovne uvádza, že názov dialýza je len skrátený tvar správneho názvu hemodialýza a to, čo sa väčšinou označuje ako hemodialýza, sa správne volá extrakorporálna hemodialýza, kým peritoneálna dialýza je potom intrakorporálna hemodialýza.)
 11. renal dialysis. In: Mosby. Mosby's Medical Dictionary - E-Book. [s.l.] : Elsevier Health Sciences, 2016. 2000 s. ISBN 978-0-323-41426-5. S. 1539.
 12. Dialysis [online]. medlineplus.gov, [cit. 2018-02-13]. Dostupné online.
 13. renal. In: WELLER, Barbara F.. Bailliere's Nurses' Dictionary - E-Book (for Nurses and Healthcare Workers). [s.l.] : Elsevier Health Sciences, 2014. 624 s. ISBN 978-0-7020-5373-3. S. 356.
 14. zákon č. 576/2004 Z.z. - zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 15. Príloha II - Vedecké závery a dôvody zmeny podmienok povolení na uvedenie na trh [1] Archivované 2018-02-13 na Wayback Machine S. 9
 16. Rozhodnutie č. S3 z 12. júna 2009 , ktorým sa vymedzujú dávky, na ktoré sa vzťahuje článok 19 ods. 1 a článok 27 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a článok 25 písm. A ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 Text s významom pre EHP a dohodu medzi ES a Švajčiarskom
 17. Entwicklung und Einsatz der Dialyse – Ein Vergleich zwischen der BRD und Polen Inauguraldissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Medizin des Fachbereichs Medizin der Justus-Liebig-Universität Gießen vorgelegt von Rafał Andrzej Odon aus Kalisz/Polen, Gießen 2002. dostupné online, najmä S. 264, 265
 18. H.J. Gurland; KESSEL, M.; M.A. Massini; DITTRICH, P.. Hämodialyse und Peritonealdialyse. [s.l.] : Springer-Verlag, 2013. 478 s. ISBN 978-3-662-00122-6. S. 219-229.
 19. SCHWIEGK, Herbert. Nierenkrankheiten 0. [s.l.] : Springer-Verlag, 2013. 3169 s. ISBN 978-3-642-95038-4. S. 570-571.
 20. Lymphdialyse [online]. med.scio.pw, [cit. 2018-02-13]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 21. Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Diálisis renal na španielskej Wikipédii.