Dielektrikum je každá látka, ktorá sa polarizuje vo vonkajšom elektrickom poli. Pokiaľ dielektrikum neobsahuje voľné nosiče náboja (alebo ich obsahuje veľmi málo), označujeme ho ako izolant. Dielektrikum sa všeobecne vyznačuje malou mernou elektrickou vodivosťou.

Ďalšie dôležité vlastnosti (podľa aplikácie) sú permitivita (dielektrická konštanta), stratový uhol, prierazné napätie, mechanické vlastnosti, tepelná vodivosť a iné.

V elektrotechnike a elektronike sú používané ako materiál rôznych izolátorov, ako substrát pre dosky plošných spojov, v kondenzátoroch a v mnohých iných aplikáciách.

Externé odkazy upraviť