Digama alebo vau alebo wau [w sa tu vyslovuje ako anglické w] (veľké Ϝ, malé ϝ) je zastarané písmeno gréckej abecedy, ktoré sa prednostne používalo ako grécke číslo 6.

Grécka abeceda
Αα alfa Ββ beta
Γγ gama Δδ delta
Εε epsilon Ζζ zéta
Ηη éta Θθ théta
Ιι jota Κκ kapa
Λλ lambda Μμ
Νν Ξξ ksí
Οο omikron Ππ
Ρρ Σσς sigma
Ττ tau Υυ ypsilon
Φφ Χχ chí
Ψψ psí Ωω omega
Staré písmená
digama stigma
héta
san šó
koppa sampi

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Digama

Referencie

upraviť