Sigma

osemnáste písmeno gréckej abecedy

Sigma (veľké Σ, malé σ alebo ς na konci slova) je osemnáste písmeno gréckej abecedy. V systéme gréckych čísel má hodnotu 200. Jeho ekvivalent v latinke je písmeno S.

Grécka abeceda
Αα alfa Ββ beta
Γγ gama Δδ delta
Εε epsilon Ζζ zéta
Ηη éta Θθ théta
Ιι jota Κκ kapa
Λλ lambda Μμ
Νν Ξξ ksí
Οο omikron Ππ
Ρρ Σσς sigma
Ττ tau Υυ ypsilon
Φφ Χχ chí
Ψψ psí Ωω omega
Staré písmená
digama stigma
héta
san šó
koppa sampi

Malé písmeno sigma (σ) sa vo fyzike používa ako značka veličiny silové napätie v hmote.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Sigma