Alfa (grécke písmeno)

písmeno gréckej abecedy

Alfa (veľké Α, malé α) je prvé písmeno gréckej abecedy. V sústave gréckych čísel má hodnotu 1.

Grécka abeceda
Αα alfa Ββ beta
Γγ gama Δδ delta
Εε epsilon Ζζ zéta
Ηη éta Θθ théta
Ιι jota Κκ kapa
Λλ lambda Μμ
Νν Ξξ ksí
Οο omikron Ππ
Ρρ Σσς sigma
Ττ tau Υυ ypsilon
Φφ Χχ chí
Ψψ psí Ωω omega
Staré písmená
digama stigma
héta
san šó
koppa sampi

Malé písmeno α sa používa ako symbol pre:

Alfa sa často používa na označenie prvého alebo najdôležitejšieho výskytu niečoho:

Medzi písmená, ktoré vznikli z alfy, patria rímske A a cyrilské písmeno А.

Iné projekty upraviť