Stigma (grécke písmeno)

Stigma (veľké Ϛ, malé ϛ) je ligatúra gréckych písmen sigma a tau. Niekedy sa používa na reprezentáciu gréckeho čísla 6.

Grécka abeceda
Αα alfa Ββ beta
Γγ gama Δδ delta
Εε epsilon Ζζ zéta
Ηη éta Θθ théta
Ιι jota Κκ kapa
Λλ lambda Μμ
Νν Ξξ ksí
Οο omikron Ππ
Ρρ Σσς sigma
Ττ tau Υυ ypsilon
Φφ Χχ chí
Ψψ psí Ωω omega
Staré písmená
digama stigma
héta
san šó
koppa sampi

Iné projekty upraviť

Referencie upraviť