Jota (grécke písmeno)

Jota alebo iota (zriedkavo ióta;[pozn 1] veľké Ι, malé ι) je deviate písmeno gréckej abecedy. V systéme gréckych čísel má hodnotu 10.

Grécka abeceda
Αα alfa Ββ beta
Γγ gama Δδ delta
Εε epsilon Ζζ zéta
Ηη éta Θθ théta
Ιι jota Κκ kapa
Λλ lambda Μμ
Νν Ξξ ksí
Οο omikron Ππ
Ρρ Σσς sigma
Ττ tau Υυ ypsilon
Φφ Χχ chí
Ψψ psí Ωω omega
Staré písmená
digama stigma
héta
san šó
koppa sampi

Poznámky upraviť

  1. V PSP z roku 2000 je v tabuľke na str. 83 ióta, ale v slovníkovej časti je jota. V KSSJ je len jota. V SCS akademickom je jota alebo iota, vo Veľkom slovníku cudzích slov je len jota.

Iné projekty upraviť