Častica alfa

Častica alfa ( - častica) alebo helión je jadro atómu hélia zložené z dvoch protónov a dvoch neutrónov, s kladným nábojom +2e a nukleónovým číslom 4. α častice sa uvoľňujú pri α rozpade a pozorujú sa pri mnohých rádioaktívnych premenách, pričom môžu mať veľkú energiu. Hmotnosť α častice je 6,642 8. 10-27 kg. Prúd častíc alfa sa nazýva tiež žiarenie alfa alebo alfa žiarenie.

Alfa častica je odklonená v magnetickom poli

Objavil ich v roku 1899 Ernest Rutherford pri výskume rádioaktivity uránu. V Slnku a vo hviezdach vznikajú termonukleárnymi reakciami z protónov. Téme alfa častíc sa venoval aj Richard Feynman.

Iné projektyUpraviť

 Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.