Disacharidy sú 2 monosacharidové jednotky (cukry) spojené glykozidickou väzbou. Napríklad, ak táto väzba nastáva medzi alfa-orientovanou hydroxylovou skupinou prvého uhlíka jednej jednotky (alfa-anomér) a hydroxylovou skupinou štvrtého uhlíka, hovoríme o vzniku alfa-1,4-glykozidickej väzby, pričom sa uvoľnuje jedna molekula vody.

Sumárny vzorec je (C12H22O11)n.

Najznámejšie disacharidy:

Bližšie informácie v hlavnom článku: Sacharóza
  • Sacharóza (repný cukor)-nachádza sa vo všetkých rastlinách-rastlinný disacharid.Najbohatším zdrojom je cukrová repa a cukrová trstina.Tvorí bezfarebné kryštáliky dobre rozpustné vo vode.Zohrievaním zhnedne a zmení sa na karamel.Používa sa na výrobu cukru v potravinárskom priemysle,sladenie potravín a nápojov.Je zložená z 1.molekuly alfa-D-glukopyranózy + beta-D-fruktofuranózy.V chemickej väzbe je viazaný poloacetalový hydroxil,preto nemá redukčné vlastnosti.
Bližšie informácie v hlavnom článku: Laktóza
  • Laktóza (mliečny cukor)-nachádza sa v mlieku cicavcov.Materské mlieko ju obsahuje 6 až 7%,kravské mlieko 4 až 5%.Pripravuje sa zo srvátky.Je zložený z 1.molekuly alfa-D-glukopyranózy + beta-D-galaktopyranózy.Glykozidová väzba vzniká reakciou poloacetálového hydroxilu galaktózy a hydroxylovej skupiny na štvrtom atóme uhlíka glukózy.Molekula laktózy má jeden voľný poloacetálový hydroxyl(v krúžku).Preto má redukčné účinky.Hydrolýzou sa štiepi na glukózu a galaktózu.
Bližšie informácie v hlavnom článku: Maltóza
  • Maltóza (sladový cukor)-vzniká enzýmovou hydrolýzou škrobu.Príslušný enzým sa nachádza v klíčkoch semien.Enzým maltáza,ktorý sa nachádza v naklíčenom sladovníckom jačmeni štiepi maltózu na skvasiteľnú glukózu.Na tomto procese je založená výroba piva.Je zložený z 2.molekúl alfa-D-glukopyranózy.Je redukujúci disacharid.Hydrolýzou maltózy vznikajú 2 molekuly glukózy.