School ip.svg   
Túto IP adresu, 193.87.163.82, má registrovanú Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany, a zdieľa ju väčší počet používateľov.
Správy zanechané na tejto stránke preto môžu obdržať aj iní používatelia rovnakej adresy, pre ktorých neboli pôvodne určené.
V prípade vandalizmu páchaného z tejto adresy budú správcovia toto nevhodné správanie hlásiť zodpovedným osobám uvedenej inštitúcie.
Komentárom, ktoré nie sú určené vám, sa môžete vyhnúť tak, že si založíte vlastný účet.

Dík, ale bez vulgarit. :)-OJJ 08:37, 13. september 2018 (UTC)