Zdravím, tituly Mgr., MUDr. a JUDr. sa píšu pred meno. Vasiľ 21:24, 13. jún 2011 (UTC)

Pán Vasiľ, som rád, že som Vás vypátral - ako ste správne postrehli, robil som nejaké zásahy do wikipédie. 1/ Náhodou som zablúdil na stránku Zvolena a všimol som si, že je tam cca 10-12 rodákov, ale že chýba napr. V. Mečiar, J. Kozáček a desiatky iných osobností, ktoré sa tu narodili. Dal som si teda tú námahu a s pomocou internetu som to doplnil do terajšej podoby.... MUSÍM však na tomto miest napísať, že v práci s PC nie som až taký zručný (bežný užívateľ) a takéto úpravy som realizoval po prvý krát, spoznávajú možnosti sftvéru (aby bolo jasné: DOMA keď sa neviem pohnúť, písknem a pomôže syn, v AGENTÚRE mladá redaktorka. Lenže tentoraz som sa v noci do toho pustil sám - bez pomoci druhých.... 2/ Potom si pozrel stránku môjho rodného Štúrova a zistil som, že tam nemajú napr. rubriku rodákov - tak som sa napísal ako prvý a čakám, či nejaký štúrovský kronikár alebo priamo dotknutá osoba tam nedoplní ďalšie mená... 3/ To sa touto peknou zábavou hrajkal tu hodinka - dve už 4. deň a uvedomil som si, že kopa mojich spolužiakov má profily na wiki. Tak som nabral odvahu a pustil som sa do toho. Zbadal som však, že mi tam niekto niečo mení resp. mi pomáha...! ĎAKUJEM ! A ešte drobnú poznámočku k tým titulom, čo mi tam meníte s odkazom, že sa píšu pred menom... To je len polovica pravdy, pán Vasiľ. Ja to tam totiž uvádzam podľa starej zásady, že politici, športovci, umelci, kriminálnici a podnikatelia si tituly neuvádzajú. A keďže patrím súčasne minimálne do 2 spomenutých skupín, ani ja si titul ZÁSADNE NIKDY nepíšem. (To si predstavte takú správu na Markíze: Prezident republiky docent doktor Ivan Gašparovič, kandidát vied, sa stretol s predsedníčkou vlády profesorkou doktorkou Ivetou Radičovou, doktorkou vied.... Alebo na Jemných melódiách: Spievajú inžinier Pavol Habera, magister Vašo Patejdl a doktor Jozef Ráž...) Ale tak, ako to uvádzajú aj slovníky a lexikóny, som to v informatívnej rovine uviedol za meno - a oddelil čiarkou. Ako lexikálnu informáciu - nič viac - nič menej. Tak sa to totiž robieva... A tak som to spravil aj v rubrike Rodáci v meste Zvolen, kde teraz žijem. Za linky, ktoré som nemal dávať, sa ospravedlňujem - mea culpa. Zaujímalo by ma však, čo znamená tá nová kolonka, hovoriaca, že chýbajú odkazy na zdroje. ZDROJ som ja - a miestoprísažne prehlasujem, že údaje sú pravdivé... 4/ Postrehol som, že ste mi tam zase pomohli urobiť okienko na umiestnenie portrétu - neviem, ako sa to robí, ale potrápim sa. Je to milá zábava. Ešte raz ďakujem za pomoc, na ktorú sa aj naďalej spolieham.... Ľ. Holčík (bez titulu!)

Nuvola apps kate.png Oznam!
Ďakujeme Ti za informácie v článku Haggard, no jeho spracovanie a/alebo rozsah zatiaľ nespĺňa požiadavky na encyklopedické heslo. Pokús sa prosím text upraviť, alebo rozšíriť aspoň do tej miery, aby sme ho mohli za článok naozaj považovať. Ak sa nám to ani spoločnými silami nepodarí, po 14 dňoch bude Tvoje dielo, vzhľadom na snahu udržať kvalitu, z Wikipédie odstránené. Ďakujeme za pochopenie.

Vasiľ 08:04, 4. január 2012 (UTC)

HaggardUpraviť

  Oznam!
Do článku Haggard si pridal(a) materiál, ktorý je zrejmou kópiou z iného zdroja. Wikipédia neumožňuje na svojich stránkach umiestňovať materiály chránené autorskými právami, ktoré nemajú výslovné povolenie od držiteľa autorských práv. Je to potenciálne porušenie aplikovateľného práva a našich zásad. Text bol odstránený, prípadne nahradený inštrukciami, ako nedostatok napraviť a ďalšie informácie nájdeš aj na stránke Wikipédia:OTRS. Ďakujeme.

--Rádiológ 16:18, 10. január 2012 (UTC)