Small wikipedia book.jpg Oznam
Vďaka za úpravy v článku Vabank, nie sú však dostatočne doložené zdrojmi. Nakoľko Wikipédia je založená na overiteľnosti poskytovaných informácií, je potrebné tvrdenia v článkoch dokladať citáciami spoľahlivých zdrojov. Ďakujeme za pochopenie.

--BT 20:10, 16. január 2017 (UTC)