Dlhodobý majetok

Dlhodobý majetok alebo staršie aj dlhodobé aktíva je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok.[1]

ČlenenieUpraviť

Dlhodobý majetok sa člení na:[2]

Z toho vyplýva, že dlhodobý majetok zodpovedá (ak sa použije terminológia zákonne predpísaného členenia súvahy) súčtu neobežný majetok plus dlhodobé pohľadávky.

Oceňovanie, odpisy a opotrebenieUpraviť

Oceňovanie dlhodobého majetku sa vykonáva:

Opotrebenie dlhodobého majetku môže byť:

  • fyzické (aktívne - používaním, pasívne - pôsobením vonkajších vplyvov)
  • morálne (vzniká pôsobením technického pokroku)

Druhy odpisov dlhodobého majetku sú:

ZdrojeUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. § 12 Opatrenia
  2. § 13 Opatrenia
  • Opatrenie znamená: Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 (stav 2012)

Externé odkazyUpraviť

  • Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok [online]. epi.sk, [cit. 2013-01-14]. Dostupné online.