Odpis

rozlišovacia stránka

Odpis (iné názvy: odpisovanie, odpísanie) môže byť:

 • v podnikovej ekonomike a pod.: peňažné vyjadrenie zníženia hodnoty dlhodobého (hmotného) majetku jeho opotrebovaním za určité obdobie alebo v širšom zmysle peňažné vyjadrenie akéhokoľvek zníženia hodnoty akéhokoľvek majetku za určité obdobie (vo finančnom účtovníctve, manažérskom účtovníctve či na daňové účely), pozri odpis (účtovníctvo)
 • v národnom účtovníctve: spotreba fixného kapitálu[1][2][3]
 • zapísanie ako strata, vylúčenie z evidencie či zoznamu, zrušenie[4][5]
 • staršie: odpustenie dane či inej pohľadávky alebo upustenie od jej vymáhania[6][7][8][9][10]
 • odrátanie (v nejakých zápisoch), ubratie z čiastky, ktorá je niekde napísaná[11][7][12]

Odpis môže byť aj kópia pôvodného textu, druhopis[13], pozri druhopis

Odpísanie (odpisovanie) môže byť aj[4][14][15]:

 • písomné odpovedanie (prípadne písomné oznámenie), pozri pod odpoveď
 • napísanie podľa predlohy, t.j.:
  • urobenie druhopisu, pozri druhopis
  • neoprávnené, podvodné písomné prevzatie cudzieho textu a pod. (napr. v novinách alebo počas písomného testu v škole), pozri odpisovanie (podvod)

ReferencieUpraviť

 1. OSER, Peter. Abschreibung. In: Gabler Wirtschaftslexikon Online [online]. Wiesbaden: Springer Gabler, [cit. 2017-08-25]. Dostupné online.
 2. amortizace ekonomická. In: ECHAUDEMAISON, Claude-Daniele, et al. Slovník ekonomie a sociálních věd. 1. vyd. Praha : EWA, 1995. 419 s. ISBN 80-85764-13-X. S. 14.
 3. Pozri článok hrubý domáci produkt.
 4. a b odpísať. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 423.
 5. odepsati. In: Příruční slovník jazyka českého, dostupné online
 6. odpis. In: PECIAR, Štefan, ed. Slovník slovenského jazyka II l-o. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1960. 648 s. Dostupné online. S. 500.
 7. a b odpis. In: Příruční slovník jazyka českého, dostupné online
 8. odpis. In: Slovník spisovného jazyka českého, dostupné online; odepsati. In: Slovník spisovného jazyka českého, dostupné online
 9. odpisy. In: Masarykův slovník naučný 5 N-Q. Praha : Československý kompas, 1931. 1127 s. S. 308.
 10. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1962/16/19620228.html § 20-§22 - účinnosť: 1962-1992 - termíny odpis, odpustenie (Poznámka: V rokoch 1992-2011 sa v príslušnom zákone používali termíny zrušenie, odpísanie, odpustenie, úľava (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/511/ §54, §64-65), a od roku 2012 nulita rozhodnutia, odpustenie, úľava (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/563/20120101.html § 64, §70))
 11. odpočítať. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 423.
 12. odepsati. In: Slovník spisovného jazyka českého, dostupné online
 13. odpis. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 423.
 14. odpísať. In: PECIAR, Štefan, ed. Slovník slovenského jazyka II l-o. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1960. 648 s. Dostupné online. S. 500.
 15. opsati. In: Slovník spisovného jazyka českého


 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.