Družica[1] (-zriedkavo[2]; iné názvy: družička, druska)[3] je výraz v slovenskej ľudovej kultúre, ktorý sa používa v dvoch mierne odlišných významoch, a to na označenie:

  • svadobnej funkcionárky, ktorá slúži ako predstaviteľka slobodných dievčat (nazývaná prvá/predná/staršia družica[3]) resp. slobodného dievčaťa, ktoré je súčasťou svadobnej družiny[4],
  • mladého dievčaťa vystupujúceho v slávnostnom odeve pri iných obradných a slávnostných príležitostiach (napr. pri pohrebe mládenca, pri kresťanských sviatkoch).[3][1]

Tradične zastávala úlohu prvej družice príbuzná (sestra, sesternica, dcéra krstnej matky) alebo kamarátka mladuchy. Ako uvádza etnologička Kornélia Jakubíková v elektronickej encyklopédii Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom: „Odevné znaky mala podobné mladuche (partu, veniec, neskôr kyticu), čo malo v magickom zmysle ochrannú funkciu. Jej povinnosťou bolo odovzdať ženíchovi svadobnú košeľu a svadobné pierko a sprevádzať ho na sobáš. Na západnom Slovensku prebrala družica aj niektoré úlohy družbu – prednášanie vinšov, skladanie venca, vyberanie peňazí. Iných úkonov sa zúčastňovala so skupinou družíc ako časti svadobnej družiny.“[3]

Referencie

upraviť
  1. a b družica [online]. In Kačala, Ján – Pisárčiková, Mária – Považaj, Matej (eds.). Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. ISBN 80-224-0750-X. Dostupné online
  2. družička [online]. In Buzássyová, Klára – Jarošová, Alexandra (eds.). Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Bratislava: Veda, 2006. ISBN 80-224-0932-4. Dostupné online.
  3. a b c d JAKUBÍKOVÁ, Kornélia. družica [online]. In Kiliánová, Gabriela (ed.). Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom. Bratislava : Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry, SĽUK; Ústav etnológie SAV, 2011 [cit. 2019-10-14]. Dostupné online.
  4. Pozri: JAKUBÍKOVÁ, Kornélia. svadobná družina [online]. In Kiliánová, Gabriela (ed.). Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom. Bratislava : Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry, SĽUK; Ústav etnológie SAV, 2011 [cit. 2019-10-14]. Dostupné online.; JAKUBÍKOVÁ, Kornélia. svadobní funkcionári [online]. In Kiliánová, Gabriela (ed.). Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom. Bratislava : Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry, SĽUK; Ústav etnológie SAV, 2011 [cit. 2019-10-14]. Dostupné online.

Iné projekty

upraviť