Sobáš

obrad uzavretia manželstva

Sobáš (staršie alebo nesprávne [bohemizmus]: sňatok[1][2]; nárečovo: sľub, prisaha, vinčanie[3]) je oficiálne uzavretie manželstva alebo obrad tohto oficiálneho uzavretia manželstva[4] (nazývaný aj sobášny obrad, svadobný obrad[5] či sobášny akt[5]). V slovenskom práve sa od konca 19. storočia rozlišuje medzi cirkevným a civilným sobášom, predtým sa rozlišoval cirkevný sobáš a sobáš podľa obyčajového práva[3]. Sobáš spolu so súvisiacimi obradmi a zvykmi, ktoré sa konajú pred ním a po ňom, sa nazýva svadba; názvom svadba sa ale niekedy nepresne označuje len sobáš.

Svadobný obrad

V priebehu sobáša sa mužovi hovorí ženích a žene nevesta. Ženíchovi a neveste sa spoločne hovorí snúbenci, ale slovo snúbenec alternatívne označuje zasnúbenú osobu.

Zosobášená dvojica sa označuje názvom manželia.

Sobáš na Slovensku

upraviť

Občiansky sobáš na Slovensku

upraviť

Pravidlá občianskeho sobáša určuje na Slovensku Zákon o rodine. Snúbenci uzavrú manželstvo spoločným vyhlásením pred matričným úradom. Na občiansky sobáš zákon nekladie takmer žiadne obmedzenia. Manželstvo môže uzavrieť len dospelý muž s dospelou ženou. Zakázané je viacnásobné (paralelné) manželstvo, manželstvo medzi blízkymi príbuznými (predkovia a potomkovia, súrodenci) a obmedzené je právo na sobáš mladistvých. Sobášom sa môže zmeniť priezvisko nevesty, prípadne ženícha.

Cirkevný sobáš na Slovensku

upraviť

Cirkevný sobáš vykonávajú všetky cirkvi a náboženské spoločnosti. Na Slovensku všetky registrované cirkvi a náboženské spoločnosti môžu vykonávať sobáš, ktorý má za dôsledok manželstvo s rovnakými právami a povinnosťami ako občiansky sobáš. Cirkev však nie je povinná vykonať cirkevný sobáš a každá cirkev si teda môže určiť vlastné podmienky a pravidlá pre vykonanie cirkevného sobáša. Cirkevný sobáš môže nasledovať po občianskom sobáši, ale v tomto prípade je to len obrad bez právnych následkov, naopak po uzavretí cirkevného sobáša (s občianskymi dôsledkami) nie je možné uzavrieť sobáš občiansky.

Kresťanské cirkvi

upraviť

Sobáš sa vykonáva v kostole alebo v cerkvi. Vo väčšine kresťanských cirkví, na rozdiel od občianskeho sobáša, sa cirkevný sobáš smie vykonať len raz za život. Výnimkou je ovdovenie a nulita (neplatnosť) predchádzajúceho manželstva. Pred cirkevným sobášom je zväčša potrebné absolvovať niekoľko prípravných stretnutí.

V gréckokatolíckej cirkvi sobáš vysluhuje kňaz alebo biskup. Pozostáva z dvoch častí - zasnúbenie a korunovácia. Hlavnou časťou sobáša je korunovanie snúbencov korunami alebo zelenými vencami, pričom korunu alebo veniec dostáva najprv snúbenec a potom snúbenica. Sobáš sa nazýva aj korunovanie alebo ovenčenie. K sobášu sú potrební dvaja dospelí svedkovia. Podľa predpisov trebníka sa má konať správne po svätej božskej liturgii.

Štatistiky o sobášoch

upraviť

Podľa Štatistického úradu SR je priemerný vek Sloveniek, ktoré uzatvárajú manželstvo 29,6 roka. Ich partnerov 32,6 roka. Tak, ako sa postupne zvyšuje priemerný vek pri sobášiacich sa, zvyšuje sa aj počet uzatvorených manželstiev a znižuje sa počet rozvodov. Kým v roku 2010 pripadalo na 100 manželstiev až 47 rozvodov, o dva roky neskôr sa tento pomer znížil na 100:42.[6]

V roku 2020 bolo na Slovensku najmenej sobášov od roku 1918. Za rok 2020 bolo uzavrených 20 753 sobášov, priemer za roky 2015 až 2019 bol 30 164. V auguste a septembri 2020 bolo uzavretých viacej sobášov ako priemerne, straty ostatných mesiacov však neboli vyrovnané.[7]

Galéria

upraviť

Referencie

upraviť
  1. sňatok. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Diel IV. s – u. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1964. 760 s. Dostupné online. S. 131.
  2. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; ŠALING, Samo; MANÍKOVÁ, Zuzana. Slovenčina bez chýb. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, c1998. 399 s. ISBN 80-967524-3-X. S. 304.
  3. a b Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru. sobáš [online]. ludovakultura.sk, 2017-10-09, [cit. 2023-11-24]. Dostupné online.
  4. sobáš. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 5. dopl. a uprav. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020. 960 s. ISBN 978-80-8128-261-4. S. 672.
  5. a b svadobný. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Diel IV. s – u. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1964. 760 s. Dostupné online. S. 352.
  6. Počet svadieb sa zvyšuje. Slováci si na ne šetria aj dva roky [online]. [Cit. 2014-10-13]. Dostupné online.
  7. Počas pandémie u nás prudko ubudlo sobášov,. Denník N (Bratislava: N Press), 2021-04-27. Dostupné online [cit. 2021-05-02]. ISSN 1339-844X.

Iné projekty

upraviť
  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Sobáš
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Sobáš
  •   Wikislovník ponúka heslo Sobáš

Externé odkazy

upraviť