Dušan Meško

Prof. MUDr. Dušan Meško PhD. (* 7. máj 1956, Martin) je slovenský lekár, univerzitný profesor.

Dušan Meško
slovenský lekár, univerzitný profesor
Narodenie7. máj 1956 (66 rokov)
Martin

Od roku 1981 pôsobí na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, od roku 2002 ako prednosta Kliniky telovýchovného lekárstva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Je členom viacerých odborných spoločností a komisií, od roku 2008 pôsobí ako hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre odbor telovýchovné lekárstvo. Od februára 2011 zastáva post prorektora Univerzity Komenského pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium.