Dvetisíc slov

Dvetisíc slov (úplný český názov: Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem - doslova: Dve tisíc slov, ktoré patria robotníkom, poľnohospodárom, úradníkom, umelcom a všetkým) bol jedným z dvoch najvýznamnejších dokumentov Pražskej jari. Kým Akčný program KSČ bol výzvou k reforme komunistickej strany, Dvetisíc slov obsahovali podnety, ktoré išli mimo rámec Akčného programu. Vedenie KSČ ich odmietlo a neskôr, v období takzvanej politickej normalizácie dokument Dvetisíc slov označila za kontrarevolučný.

Dokument vznikol na podnet pracovníkov Československej akadémie vied. Išlo o aktivizáciu česko-slovenskej verejnosti proti zjavnému tlaku sovietskeho vedenia proti reformným zmenám v štáte. Ako manifest ho spísal spisovateľ Ludvík Vaculík. Text vyšiel 27. júna 1968 v Literárních listech a denníkoch Práce, Mladá fronta a Zemědělské noviny. Manifest podpísali stovky osobností verejného života a viac než sto tisíc občanov.

V 70. rokoch, v dobe normalizácie, boli mnohí za prejav súhlasu s týmto manifestom perzekvovaní.

Externé odkazyUpraviť