Dvojžiabrovce (iné názvy: chobotnicovce, zastarano dvojžiaberné, dvojžábrí hlavonožci; lat. Coleoidea, Dibranchita, Dibranchia) sú podtrieda hlavonožcov.

Dvojžiabrovce
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Coleoidea
Brather, 1888
Synonymá
Dibranchita, Dibranchia
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Charakteristika

upraviť

Schránka je u recentných druhov len výnimočne zvonka viditeľná, obrastá plášťom a podlieha čiastočnej (Decabrachia) až úplnej redukcii (Octobrachia). Na hlave majú len 8 – 10 ramien s prísavkami, zriedka s háčikmi. Majú len 1 pár ktenídií a metanefrídií, a srdce s dvoma predsieňami. Pri anuse je atramentová žľaza (veľmi vzácne môže chýbať). Oči sú dokonalé, komorové. Hlbokomorské druhy majú často luminiscenčné (svetielkujúce) orgány, ktoré sa stabvou podobajú oku. V dobe rozmnožovania sa jedno z ramien samcov mení na zvláštny kopulačný orgán – hektokotylus (hektokotylové rameno), ktoré sa obyčajne predlžuje a nesie spermatofór. V ojedinelých prípadoch sa dokonca oddeľuje, samostatne pláva a na základe chemotaxie vyhľadáva samicu (Argonauta).

Do tejto podtriedy patria aj statné, niekedy veľmi veľké živočíchy. Tak veľké telo by nemohlo existovať bez oporného systému. Pretože u Coeloidea pozorujeme silnú tendenciu k redukcii schránky, musel takýto oporný systém vzniknúť. Tvorí ho:

  • chrupavčitá hlavová kapsula, ktorá chráni mozog, zrakové gangliá aj oči – ide o nápadnú analógiu s lebkou u stavovcov;
  • pevný chrupavčitý ligament (väz), ktorý prebieha zhruba stredom tela a poskytuje úpony pre svalstvo.

Vidíme, že aj v tomto prípade je výsledkom konvergentného vývoja štruktúra, čo funkciou i stavbou pripomína chordu dorsalis.

Systematika

upraviť

Toto je systematika podľa Tree of Life (stav 04/2007) a Current Classification of Recent Cephalopoda (máj 2001)


Podtrieda dvojžiabrovce (Coleoidea Bather, 1888; Dibranchiata, Dibranchia):

(*) V starších systémoch patril dnešný rad Spirulida pod sépie a spolu tak tvorili sépie v širšom zmysle (Sepioidea sensu lato).

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť