Trochofórovce (Trochozoa) sú taxón (línia či nadkmeň) špirálovcov, skupiny kmeňov prvoústovcov.

Trochofórovce

Eunereis longissima
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Trochozoa
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Sú to živočíchy, ktoré majú už pravú telovú dutinu – coelom, niekedy ešte málo vyvinutý (Mollusca). Coelom však môže byť z väčšej časti nahradený mezenchýmom (Hirudinea), resp. jeho funkčnou analógiou je rhynchocoel (Nemertini). Larva – pokiaľ sa vyskytuje – je trochoforoidná. Ani u nich ešte nie je vyvinutý mechanizmus zvliekania epidermy (kutikuly).

Systematika

upraviť

línia [alebo nadkmeň] trochofórovce (Trochozoa):

Postavenie kmeňov sipunkuly a chobotníčky v systéme bolo dlhú dobu nejasné a nie je celkom jasné ani dnes. V starších systémoch sa zaraďovali do obrúčkavcov, a to buď ako samostatné triedy obrúčkavcov, alebo boli spolu so skupinou Priapulidea (dnes je to trieda v schizocoelomovom kmeni Cephalorhyncha) spájané do umelej triedy Gephyrea, ktorá bola zaraďovaná do obrúčkavcov (Annelida). I keď majú k nim isté príbuzenské vzťahy – čo dokazujú metanefrídie, špirálové brázdenie vajíčka, trochofóra (a u Echiurida aj štetinky a embryonálne zakladanie coelomových dutiniek), rozdielnych znakov je predsa len príliš veľa, preto sa v druhej polovici 20. storočia napovažovali za súčasť kmeňa obrúčkavce. Predpokladalo sa, že tieto reliktné starobylé živočíchy sú pravdepodobne potomkami predkov všetkých coelomových prvoústovcov; počas veľmi dlhých dôb sa však dosť pozmenili a získali aj určité špecializované znaky.

Na začiatku 21. storočia sa však ukázalo, že chobotníčky a možno aj sipunkuly predsa len patria do obrúčkavcov.