Eklektos zo Sinópy

Valerios (alebo Oualerios) Eklektos (starogr. Βαλέριος (ή Οὐαλέριος) Ἔκλεκτος, lat. Valerius Eclectus) bol štvornásobný olympijský víťaz súťaže trubačov a hlásateľov v treťom storočí.[1][2]

Eklektos zo Sinópy si na 256., 258., 259. a na 260. olympijských hrách v rokoch 245, 253, 257 a 261 vybojoval víťazstvo v súťaži trubačov a hlásateľov.[1] Súťaž trubačov a hlásateľov zaviedli na 96. olympijských hrách v roku 396 pred Kr.[3] Konala sa hneď po prísahe a jej víťaz mal právo asistovať hellanodikom pri hrách a hlavne oznamovať mená pretekárov a víťazov.[4]

Záznam o olympijských víťazstvách Eklekta je uvedený na kamennom podstavci jeho nezachovanej sochy v Olympii, ktorý je chronologicky posledným známym podstavcom sochy starovekého olympionika.[5] Tento nápis (IvO 243, IvO = W. Dittenberger a K. Purgold, nápisy Olympia, Berlin 1896.) uvádza, že v tejto disciplíne dosiahol víťazstvá aj na mnohých celogréckych a iných súťažiach v gréckych mestách a v Ríme, a aj to, že ako všeobecne známy a uznávaný mal status poslanca v mnohých gréckych mestách.[5] Jeho víťazstvá zo súťaží hlásateľov (uvedené podrobnejšie) sú zaznamenané aj na kamennej stéle (IG II² 3169/70) objavenej v Atike.[6]

Referencie a bibliografiaUpraviť

Pozri ajUpraviť