Ekliptikálna šírka

Ekliptikálna šírka alebo astronomická šírka β je uhlová vzdialenosť hviezdy od ekliptiky, meraná pozdĺž šírkovej kružnice hviezdy v stupňoch od 0° do 90°, kladne k severnému pólu ekliptiky, záporne k južnému pólu ekliptiky. Jedna z ekliptikálnych súradníc hviezdy.

Pozri aj

upraviť

  Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.