Ekliptikálna dĺžka

Ekliptikálna dĺžka alebo astronomická dĺžka λ je uhlová vzdialenosť hviezdy od jarného bodu po priesečník šírkovej kružnice s ekliptikou. Meria sa v stupňoch od 0° do 360° pozdĺž ekliptiky od jarného bodu v kladnom smere (pri pohľade od severného pólu ekliptiky v smere proti pohybu hodinových ručičiek). Je jednou z ekliptikálnych súradníc hviezdy.

Pozri aj upraviť

  Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.