Ekonomická koordinácia

Ekonomická koordinácia je riadenie, ovládanie a organizovanie ekonomiky.

Spôsoby ekonomickej koordinácie:

  • trhová koordinácia, kde sa ekonomika riadi podľa zákonov trhu.
  • koordinácia podľa centrálneho plánu. Tento spôsob sa praktizuje v centrálne plánovaných ekonomikách a vyznačuje sa značnou nepružnosťou a často nedostatkovosťou.