Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (v doslovnom preklade z franc.: „Encyklopédia alebo Rozumne koncipovaný slovník vied, umení a remesiel“) alebo skrátene Encyclopédie („Encyklopédia“) je encyklopédia, ktorá bola publikovaná vo Francúzsku v rokoch 1751 – 1766, neskoršie revízie a dodatky v rokoch 1772, 17771780. Hlavným redaktorom bol Denis Diderot.

Titulná strana prvého zväzku Encyklopédie.

Celkovo ju tvorí 28 zväzkov. Je stelesnením osvietenských snáh. Pretože bola nebezpečná pre šľachtu i cirkev, niektoré zväzky štát zakázal. Encyklopédia bola určená pre vzdelávanie širokých más verejnosti, poskytovala im informácie z rozličných oblastí ľudského poznania (prírodoveda, história, umenie, filozofia).

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť