Enhanced Data Rates for GSM Evolution

Enhanced Data rates for GSM Evolution alebo Enhanced Data rates for Global Evolution (skratka EDGE) je technológia mobilných dátových prenosov a rozšírenie 2G a 2.5G (tiež známych ako GPRS) sietí. Funguje v sieťach GSM a TDMA. EDGE (tiež známe ako EGPRS) je nadmnožinou GPRS a môže pracovať v akejkoľvek sieti, kde je použité GPRS (za predpokladu, že prenosové médium podporuje potrebné aktualizácie).

Technológia

upraviť

EDGE je možné použiť pre akúkoľvek aplikáciu s prepínaním paketov ako napr. pripojenie na internet. Zo zvýšenej prenosovej rýchlosti majú prospech na dátové prenosy náročné aplikácie ako video a iné multimédiá. Za službu sa platí podľa objemu prenesených dát alebo vo forme mesačného paušálu.

Rozšírenie EDGE zahrnuje dve hlavné časti:

  • EGPRS (Enhanced GPRS) – pre prepínanie paketov – paketové prenosy
  • ECSD (Enhanced Circuit Switched Data) – pre prepojovanie okruhov – CS (Circuid Switched)

EGPRS je teda rozšírením služby GPRS (General Packet Radio Services), ktorá ponúka paketový prenos. ECSD je rozšírenie služby HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), teda služby komutovaných digitálnych okruhov.

Keďže HSCSD je omnoho menej používané (z dôvodu spoplatnenia podľa času a počtu kanálov), dominuje dnes GPRS dátovým prenosom v GSM. Rovnaká situácia je aj u ECSD a EGPRS. Väčšina operátorov ECSD v rámci EDGE ani neimplementuje; rovnako aj výrobcovia mobilných telefónov implementujú vo svojich zariadeniach väčšinovou iba CSD, GPRS a EGPRS.

Okrem GMSK (Gaussian minimum-shift keying) používa EDGE 8PSK (8 Phase Shift Keying) pre horných päť z deviatich modulačných a kódovacích schém. EDGE produkuje 3-bitové slovo na každú zmenu fázy prenosového média. Toto aktívne strojnásobuje hrubú prenosovú rýchlosť dát, ktorú ponúka GSM. EDGE používa rovnako ako GPRS algoritmus prispôsobenia prenosovej rýchlosti upravujúci použitú modulačnú a kódovaciu schému (MCS) podľa kvality rádiového kanála, a tým aj bit rate a robustnosť dátového prenosu. Zavádza novú technológiu inkrementálnej redundancie, ktorá sa v GPRS nenachádza; tá namiesto znovuprenášania poškodených paketov posiela viac redundantnej informácie, ktorá je skombinovaná v prijímači a zvyšuje pravdepodobnosť správneho dekódovania.

V roku 2004 bol EDGE najaktívnejšie podporovaný GSM operátormi v Severnej Amerike, pretože tam má silného konkurenta: CDMA2000. Väčšina ostatných operátorov preferuje 3G technológiu UMTS a buď plánujú preskočiť podporu EDGE úplne, alebo ho používať mimo pokrytia UMTS. Avšak pomalý nástup a vysoké náklady UMTS (ako sa ukazuje v začínajúcej sieti 3) donútili niektorých európskych operátorov, aby prehodnotili EDGE ako dočasný upgrade.

Hoci EDGE nevyžaduje hardvérové zmeny v jadrách GSM sietí, BTS stanice musia byť modifikované. Na stanici musí byť nainštalovaný EDGE kompatibilný prijímač a BTS musí byť aktualizovaná na podporu EDGE. Na kódovanie a dekódovanie je potrebný nový mobilný hardvér a softvér.

Zaradenie EGDE do 2G alebo 3G závisí na jeho implementácii. Zatiaľčo zariadenia EDGE triedy 3 a nižšie jasne nie sú 3G, trieda 4 a vyššie pracujú s väčšou šírkou pásma, podobne ako iné technológie všeobecne považované za 3G (ako 1xRTT). Pri maximálnej šírke pásma pri triede 10 prekračuje EDGE definície 2G aj 3G.

Maximálna rýchlosť

upraviť

EDGE podporuje maximálnu rýchlosť 473,6 kbit/s (čo je okolo 60 kB/s). V paketovom režime dosahuje prenosú rýchlosť do 384 kbit/s a tým spĺňa požiadavku ITU na sieť 3G. ITU ho prijalo ako súčasť rodiny štandardov IMT-2000. Taktiež rozširuje režim pre obvodové dáta nazývaný HSCSD, čím zvyšuje aj prenosovú rýchlosť tejto služby. EDGE sa zavádza do sietí GSM vo svete od roku 2003, na začiatku v Severnej Amerike.

Dostupnosť

upraviť

Samotná služba je veľmi ťažko rozlíšiteľná od samotného GPRS. Na displejoch jednotlivých mobilných telefónov nie je nijako poznať, či mobilný telefón prijíma signál EDGE. Táto služba totiž musí byť implementovaná vo vysielači BTS, ku ktorému je mobilný telefón prihlásený.

Externé odkazy

upraviť