Kilobit za sekundu (kb/s, kbps alebo kbit/s) je jednotka rýchlosti prenosu dát (dátového toku) rovná 1 000 bitov za sekundu. Kvalita audio sa často vyjadruje v kbit/s.

Bitové rýchlosti
Dekadické prefixy (SI)
Názov Symbol Násobok
kilobit za sekundu kbit/s 103
megabit za sekundu Mbit/s 106
gigabit za sekundu Gbit/s 109
terabit za sekundu Tbit/s 1012
Binárne prefixy
(IEC 60027-2)
kibibit za sekundu Kibit/s 210
mebibit za sekundu Mibit/s 220
gibibit za sekundu Gibit/s 230
tebibit za sekundu Tibit/s 240

Príklady

upraviť
  • 4 kbit/s – nutné minimum pre rozpoznateľnú reč (za použitia špeciálneho kodeku na kompresiu reči)
  • 8 kbit/s – telefónna kvalita
  • 32 kbit/s – MW kvalita
  • 96 kbit/s – FM kvalita
  • 128 kbit/s – CD kvalita

Kilobajt za sekundu

upraviť

Inou jednotkou rýchlosti prenosu dát je kilobajt za sekundu (kBps alebo kbyte/s) a je osemnásobne rýchlejší ako kilobit za sekundu:

8 kilobit/s = 1 kilobyte/s

Zámena

upraviť

Jeden kilobit za sekundu by sa nemal zamieňať s kibibitom za sekundu (podrobne v Binárny prefix):

1 000 bit/s = 1 Kbit/s (jeden kilobit alebo tisíc bitov za sekundu)
1 024 bit/s = 1 Kibit/s (jeden kibibit za sekundu)


Prenosové rýchlosti
s desiatkovým základom bit per second << kilobit per second << megabit per second << gigabit per second << terabit per second
bit za sekundu << kilobit za sekundu << megabit za sekundu << gigabit za sekundu << terabit za sekundu
s dvojkovým základom bit per second << kibibit per second << mebibit per second << gibibit per second << tebibit per second
bit za sekundu << kibibit za sekundu << mebibit za sekundu << gibibit za sekundu << tebibit za sekundu