Epicentrum (výbuch)

Epicentrum alebo epicentrum výbuchu (z lat. < gr. epikentros = „nad stredom“[1][2]) je bod na povrchu Zeme, ktorý vznikne premietnutím centra (spravidla jadrového) výbuchu zvislo nadol alebo nahor na povrch Zeme. V prípade pozemného výbuchu je tento bod (logicky) zhodný s centrom výbuchu. Po anglicky sa epicentrum síce zriedkavo nazýva tiež epicenter, ale bežné anglické názvy tohto bodu sú ground zero, surface (ground) zero alebo hypocenter (porov. hypocentrum), pričom výraz surface zero sa uprednostňuje v súvislosti s výbuchmi pod vodou a pod zemou.[3][4][5][6][7][8][9][10][11]

Zobrazenie efektov atómovej bomby, tak ako explodovala nad mestom Hirošima, sústredné kruhy z cieľového bodu sú číslované v po sebe nasledujúcich vzdialenostiach. Epicentrum ("ground zero") je bod v úplnom strede kruhov.

Epicentrum je spravidla bod s najväčším zničením daným výbuchom, škoda sa postupne zmenšuje so vzdialenosťou od tohto bodu.

Ground zero Upraviť

Výraz ground zero (doslova „pozemný nulový bod“) je prvýkrát doložený 7. 7. 1946 v New York Times v súvislosti s bombardovaním Hirošimy.[12] Neskôr sa rozšíril natoľko, že sa stal súčasťou oficiálnej terminológie NATO[3] a nadobudol aj prenesené významy (pozri ground zero).

Po zničení budov World Trade Center v roku 2001 sa označenie Ground Zero neformálne a často používalo aj na označenie areálu zničeného bývalého World Trade Center v dolnom Manhattane v New Yorku. Podrobnosti pozri v článku World Trade Center (1973 - 2001).

Referencie Upraviť

 1. http://www.duden.de/rechtschreibung/Epizentrum
 2. epicentrum. in: Slovník cudzích slov: akademický. dostupné online
 3. a b Slovník termínov a definícií NATO, SOŠ 3680 A.AP-6, Vydanie 2, 2008, s. 346.
 4. epicentrum jaderného výbuchu. In: Technický slovník naučný. 1. vyd. Zväzok 2. D-F. Praha : Encyklopedický dům, 2002. ISBN 80-86044-18-1. S. 312.
 5. SUBE, Ralf, ed. et al. Jadrová technika : anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1987. s. 713.
 6. ground zero in: http://www.merriam-webster.com/dictionary/ground%20zero
 7. epicentrum. In: Krátky slovník slovenského jazyka. dostupné online
 8. hypocenter. In: GUNN, S. William., ed. Dictionary of Disaster Medicine and Humanitarian Relief. 2nd ed. New York : Springer, [2013]. ISBN 9781461444442. s. 89.
 9. hypocenter. In: GUNN, S. William. Multilingual Dictionary of Disaster Medicine and International Relief : English, Franc̜ais, Español, [ʻArabī]. Dordrecht ; Boston : Kluwer Academic Publishers, 1990. ISBN 0898384095. S. 43.
 10. SAFIRE, William. The Right Word in the Right Place at the Right Time: Wit and Wisdom from the popular "On language" Column in The New York Times Magazine. New York : Simon & Schuster, 2004. ISBN 0-7432-4244-0. S. 139-140.
 11. Effects of Nuclear Weapons [online]. [Cit. 2015-07-07]. Dostupné online.
 12. ground. In: The Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM Version 4.0. ISBN 978-0-19-956383-8.