Ericssonov-Braytonov cyklus

(Presmerované z Eriksonov-Braytonov cyklus)

Ericssonov—Braytonov cyklus alebo Ericssonov—Braytonov obeh je ideálny tepelný obeh pozostávajúci z vratných zmien.

Ericssonov—Braytonov cyklus popisuje prácu turbíny kde prívod a odvod tepla sa uskutočňuje pri konštantnom tlaku. Takéto priblíženie je možné použiť pre rovnotlakú plynovú turbínu alebo spaľovaciu turbínu.

Diagram Ericssonovho—Braytonovho cykluUpraviť

 
Znázornenie Ericssonovho-Braytonovho cyklu v p-V diagrame.

Jednotlivé fázy Ericssonovho—Braytonovho cyklu znázorňuje diagram vyjadrujúci závislosť tlaku od objemu (p-V diagram). Zanesením všetkých štyroch fáz cyklu do jedného diagramu získame oblasť ohraničenú dvomi adiabatami a dvoma izobarami. Obsah tejto oblasti zodpovedá práci vykonanej strojom

 
  • krivka medzi bodmi 1 a 2 — adiabatická kompresia
  • krivka medzi bodmi 2 a 3 — izobarický prívod tepla
  • krivka medzi bodmi 3 a 4 — adiabatická expanzia
  • krivka medzi bodmi 4 a 1 — izobarický odvod tepla

Učinnosť Ericssonovho—Braytonovho cykluUpraviť

Účinnosť Ericssonovho-Braytonovho cyklu závisí iba na

 
 

ReferencieUpraviť

  • Trnka J., Urban J.: Spaľovacie motory. Alfa Bratislava, 1992.

Iné projektyUpraviť