Otvoriť hlavné menu

Tepelný obeh, alebo tepelný cyklus je séria vratných termodynamických procesov ktoré menia systém z počiatočného stavu spojito do iných stavov, pričom posledný stav je totožný s počiatočným. Vlastnosti systému závisia iba od jeho termodynamického stavu, pričom počas obehu môžeme do systému privádzať alebo odvádzať teplo, alebo prácu. Táto výmena energie s okolím však vždy rešpektuje prvý termodynamický zákon.

Všeobecný tepelný obeh v T-s diagrame. Biela uzavretá plocha je úmerná práci cyklu, červená plocha je úmerná odvedenému teplu, ich súčet je úmerný privedenému teplu.

Tepelný obeh v stavovom diagrameUpraviť

Obrazom tepelného cyklu v stavovom diagrame (napríklad p-V, alebo T-S) je vždy uzavretá krivka. Tepelné cykly sa delia na:

  1. cykly motorov - v ktorých sa premieňa teplo dodávané so zásobníka s vyššou teplotou na prácu pri vzniku zostatkového tepla, ktoré je potrebné odviesť do zásobníka s nižšou teplotou. Pracovný cyklus takéhoto stroja v stavovom diagrame prebieha v smere hodinových ručičiek.
  2. cykly chladiacich strojov - v ktorých sa spotrebováva privedená mechanická práca na prenos tepla zo zásobníka s nižšou teplotou do zásobníka s vyššou teplotou. Pracovný cyklus takéhoto stroja v stavovom diagrame prebieha proti smeru hodinových ručičiek.

Teoretické tepelné obehyUpraviť

Pre modelovú analýzu a výpočet parametrov tepelných obehov sa používajú zjednodušené cykly zložené zo základných termodynamických dejov. Sú to napríklad:

Realizácia tepelného obehuUpraviť

Praktickú realizáciu tepelného obehu predstavuje tepelný stroj.