Európsky nástroj finančnej stability

Európsky nástroj finančnej stability alebo menej často Európsky finančný stabilizačný nástroj alebo Euroval (neoficiálne preklady: Európsky finančný stabilizačný fond, Európsky fond finančnej stability, Zariadenie pre európsku finančnú stabilitu, Európsky finančný stabilizačný rámec, nesprávne (lebo ide o inú organizáciu) Európsky finančný stabilizačný mechanizmus; slov. skratka ENFS; angl. European Financial Stability Facility, skr. EFSF) je účelovo založený subjekt (angl. special purpose vehicle), presnejšie akciová spoločnosť podľa luxemburského práva, založený 16 členskými štátmi eurozóny v júni 2010. Jeho účelom je najmä - za účasti MMF - vydávať dlhopisy (teda požičiavať si peniaze na kapitálovom trhu), za ktoré ručia členské štáty eurozóny do celkovej výšky 780 (predtým 440) miliárd EUR, a takto požičané peniaze poskytovať ako pôžičky členským štátom eurozóny, ktoré sú v ťažkostiach. Spolu s európskym finančným stabilizačným mechanizmom tvorí tzv. euroval 1.

Vzťah k slovenskej politike Upraviť

V marci 2011 zástupcovia štátov eurozóny dohodli zvýšenie ručenia v rámci ENFS zo 440 na 780 miliárd eur. Ako posledný štát eurozóny túto dohodu malo ratifikovať Slovensko. Pri prvom hlasovaní 11. októbra 2011, ktoré premiérka Radičová spojila s hlasovaním o dôvere vláde, poslanci neschválili zvýšenie objemu ručenia v rámci ENFS (za hlasovali členovia SDKÚ, KDH a strany Most, SaS a Smer nehlasovali), čím zároveň spôsobila pád dovtedajšej vlády. O dva dni neskôr, 13. októbra, sa konalo druhé hlasovanie, pri ktorom bolo zvýšenie objemu ENFS schválené.[1]

Referencie Upraviť

Externé odkazy Upraviť