Exergetická účinnosť

Exergetická účinnosť je bezrozmerné číslo, ktoré sa používa na opis účinnosti celého zariadenia zo zohľadnením iba disponibilnej časti energie vzhľadom na stav okolia, takzvanej exergie. Berie do úvahy nielen množstvo, ale aj kvalitu privedenej energie. Vypočíta sa z pomeru hodnôt exergie privedenej do zariadenia a energie odvedenej zo zariadenia, čo je veľmi často mechanická práca.

Exergetická účinnosť sa označuje symbolom ηex. Doplnok (výraz 1 - ηex) opisuje exergetické straty zariadenia.

Príklad:

Exergetická účinnosť spaľovacieho motora sa vypočíta ako:

ηex =

  • We - efektívna (užitočná) práca (v kJ) ktorú spaľovací motor odovzdá na výstupnom hriadeli
  • Eex - exergia dodaná v palive (v kJ)

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť

Trnka J., Urban J.: Spaľovacie motory. Alfa Bratislava, 1992.