Exkaváty [1] (lat. Excavata) je veľký taxón živých organizmov označovaný niekedy ako ríša či nadríša. Ide o jednobunkové eukaryotické organizmy ktoré boli pôvodne zaraďované (resp. aj v súčasnosti sa zaraďujú) medzi protista.

Giardia lamblia

Znaky upraviť

  • Zdvojovanie bičíkatých štruktúr – tendencia vzniku heterokontných bičíkov
  • Pôvodne 2 bičíky, jeden v ryhe
  • Zmnožovanie, redukcia
  • Tendencia – zložité povrchy bičíkov (mastigonémy, šupinky)
  • Potlačenie meňavkových foriem

Referencie upraviť