Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Fakulta jadrového a fyzikálneho inžinierstva (česky Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, FJFI), je jednou z fakúlt ČVUT v Prahe.

HistóriaUpraviť

Fakulta bola založená v roku 1955 ako Fakulta technickej a jadrovej fyziky, sprvoti ako súčasť Karolovej univerzity. Svoje terajšie meno získala v roku 1959, kedy bola presunutá a stala sa súčasťou ČVUT. V 60. rokoch 20. storočia na katedre jadrovej chémie fakulty pôsobil známy český vedec a spisovateľ František Běhounek, mimo iného žiak Marie Curie. V rokoch 1967 - 1972 bol dekanom fakulty prof. Čestmír Šimáně, jeden z najvýznamnejších českých jadrových fyzikov, ktorý na fakulte vedecky a pedagogicky pôsobil viac než 40 rokov.[1]

Fakulta sa od začiatku profilovala ako špičkové vedecké pracovisko a ako elitná vzdelávacia inšitúcia po vzore známych univerzít bývalého Sovietskeho zväzu, ale aj západných pracovísk. Výuka bola stavaná na širokých teoretických prírodovedeckých základoch, ale presahujúca do moderných aplikačných oblastí, čo dovoľovalo študentom a absolventom dobre sa orientovať vo vedeckom prostredí aj praxi. Postupom času sa vyprofilovali tri hlavné smery výuky a výskumu na fakulte: matematika a matematické inžinierstvo; fyzika a fyzikálne inžinierstvo; a chemické jadrové inžinierstvo.

Štúdium a výskumUpraviť

Na fakulte sú momentálne štyri hlavné smery výuky a výskumu - k spomínaným matematickým, fyzikálnym a jadrovo chemickým zameraniam sa pridali informatické odbory.

V bakalárskom štúdiu fakulta ponúka bakalárske štúdium v študijných programoch, ktoré zahŕňajú oblasti čistej aj aplikovanej matematiky, informatiky, fyziky a fyzikálneho inžinierstva, kvantových technológii, jadrovej chémie či rádiologickej techniky. Vo väčšine týchto špecializácii je možné pokračovať aj v naväzujúcom magisterskom štúdiu.

Fakulta ponúka taktiež doktorské študíjné programy vo všetkých oblastiach jej špecializácie.[2]

ReferencieUpraviť

  1. O fakulte - brožúra [online]. FJFI ČVUT, [cit. 2021-01-17]. Dostupné online.
  2. Informácie - štúdium [online]. FJFI ČVUT, [cit. 2021-01-17]. Dostupné online.