Fejtón je novinársky článok, v ktorom sa zosmiešňujú nezdravé javy spoločenského života. Fejtón dnes prerástol do publicisticko-umeleckej tvorby zábavnej formy na aktuálnu politickú, kultúrnu a spoločenskú tému.

Podľa stupňa kritiky rozlišujeme fejtón:

1. Humoristický

2. Ironický

3. Satirický

4. Sarkastický

Fejtón vznikol vo Francúzsku ako vtipne napísané kritické články, často aj veršované, o literárnych a divadelných dianiach.