Ferdinand Klátik

osvetový a hospodársky pracovník a učiteľ

Ferdinand Klátik (pseud. Ľubomír, Razovan, Strýčko Ľubomír; * 3. február 1895, Stará Pazova, Rakúsko-Uhorsko – † 7. júl 1944, Stará Pazova, býv. Juhoslávia) bol osvetový a hospodársky pracovník a učiteľ.

Ferdinand Klátik
osvetový a hospodársky pracovník a učiteľ
Ferdinand Klátik
Narodenie3. február 1895
Stará Pazova, Rakúsko-Uhorsko
Úmrtie7. júl 1944 (49 rokov)
Stará Pazova, Juhoslávia

Život upraviť

Ľudovú školu navštevoval v Starej Pazove, 1905 – 1909 študoval na gymnáziu v Zemune, 1909 – 1913 na učiteľskej škole v Osijeku. Pôsobil ako učiteľ na ľudových školách v Tordinciach, Ľube a Starej Pazove. Od roku 1914 bol vojakom rakúsko—uhorskej armády na východnom fronte. Neskôr prebehol k Rusom a pôsobil ako emisár Československej národnej rady a ako spoluredaktor periodika Slovenské hlasy. V roku 1919 až 1935 pôsobil ako učiteľ v Starej Pazove, od roku 1935 do 1940 bol riaditeľom školy v Borove, od roku 1940 do 1943 bol učiteľom v Čepine a Starej Pazove. Mal tri deti, syn Zlatko Klátik bol spisovateľ a literárny vedec (nar. 1922). Bol vyznamenaný Radom sv. Sávu 4. tr.

Kariéra osvetového pracovníka upraviť

V roku 1923 obnovil v Starej Pazove Slovenskú pospolitú čitáreň (založenú roku 1893), roku 1926 v istom meste založil Slovenské roľnícke združenie a Večernú roľnícku školu. V roku 1927 založil Chmeliarsky spolok, v roku 1928 Hospodárske a úverné družstvo a roku 1930 slovenskú ústrednú knižnicu pri Československom zväze v Juhoslávii. Venoval sa práci s deťmi, v rokoch 1923 – 1928 režíroval ročne 3—4 divadelné predstavenia a od roku 1925 pôsobil dva roky ako redaktor časopisu pre deti Zornička.

Publicistická činnosť upraviť

Publikoval od prvej svetovej vojny, písal básne v próze, poviedky a články v sibírskych Slovenských hlasoch, v petrovskej Národnej jednote, Národnom kalendári, Našom zahraničí a v Jugoslávskych Čechoslovákoch. Je autorom učebníc pre slovenské ľudové školy v Juhoslávii. V Rusku zostavil Malý kultúrny zemepis Slovenska s J. G. Tajovským. Po roku 1918 prekladal zo srbochorvátčiny.

Dielo upraviť

  • Malý kultúrny zemepis Slovenska, 1919 (ako spoluautor)
  • Abecedár pre 1. triedu československých ľudových škôl v Kráľovstve Srbov, Horvatov a Slovincov, 1928
  • Čítanka pre 2. triedu československých ľudových škôl, 1928
  • Čítanka pre 3. triedu československých ľudových škôl, 1930
  • Cvičebnica slovenčiny pre 3. — 4. triedu československých ľudových škôl, 1932
  • Čítanka pre vyššie triedy československých ľudových škôl, 1932
  • výber a preklady : Karadžić, V. Juhoslovanské rozprávky, 1935

Dielo v elektronickej podobe upraviť

Zdroj upraviť

  • KLÁTIK, Ferdinand. Slovenský biografický slovník III K – L. Martin : Matica slovenská, 1989. 484 s. ISBN 80-7090-019-9.