Ferdinandovo mesto

Ferdinandovo mesto (nem. Ferdinandstadt, maď. Nándorváros), resp. v rokoch 1920 - 1930 Vinohrady, bol v rokoch 1848 až 1930 druhý obvod/okres Bratislavy, ktorý bol pomenovaný na počesť Ferdinanda V., posledného kráľa, ktorý bol korunovaný v Bratislave. Ferdinandovo mesto ohraničovalo vtedajšie Staré Mesto a Terezino mesto zo severu.

Mariánska
Obchodná
Panenská
Vysoká

Jeho hranice tvorili:

  • na južnej strane Námestie SNP (Marktplatz, Vásár tér), Župné námestie (Komitathausplatz, Vármegyeház tér), severná zástavba na Zochovej ulici (Turnergasse, Torna utca),
  • na západnej strane východná zástavba ulice Palisády (Palisadenweg, Védcölöp út), vyústenie Kozej ulice (Kisfaludygasse, Kisfaludy utca),
  • na severnej strane južná zástavba ulice Palisády od Kozej po Hodžovo námestie (Grassalkovichplatz, Grassalkovich tér), južná zástavba na Hodžovom námestí, Námestí 1. mája (Heuplatz, Széna tér), Kollárovom námestí (Fruchtplatz, Búza piac), južná zástavba západného konca ulice Mickiewiczova (Elisabethgasse, Erzsébet utca), južná zástavba Ulice 29. augusta (Praygasse, Pray utca) po Špitálsku ulicu (Spitalgasse, Kórház utca),
  • na východnej strane severná zástavba Špitálskej.

UliceUpraviť

Názov Historický názov
Nemecký  Maďarský
Drevená Holzgasse Fa utca
Kolárska Wagnergasse Bognár utca
Konventná Konventgasse Konvent utca
Kozia Kisfaludygasse Kisfaludy utca
Lýcejná Schulgasse Iskola utca
Mariánska Mariengasse Mária utca
Obchodná Schöndorfergasse Széplak utca
Panenská Nonnenbahn Bél Mátyás utca
Podjavorinskej Edlgasse Edl utca
Poštová Postgasse Pósta utca
Suché mýto Erzherzog Friedrichstrasse Frigyes főherceg utca
Veterná Jókai Gasse Jókai utca
Vysoká Hochgasse  Magas utca

NámestiaUpraviť

Názov Historický názov
Nemecký Maďarský
Hodžovo námestie Grassalkovichplatz Grassalkovich tér
Hurbanovo námestie König-Ludwig-Platz Nagy Lajos tér
Kollárovo námestie Fruchtplatz Búzapiac
Námestie 1. mája Heuplatz  Széna tér
Námestie SNP Marktplatz Vásár tér
Župné námestie Komitathausplatz Vármegyeház tér

ZdrojeUpraviť

  • Tivadar Ortvay: Ulice a námestia Bratislavy Ferdinandovo mesto, Vydavateľstvo PT, 2004, ISBN 80-88912-44-X