Filmová hudba je hudba, ktorá je špecificky skomponovaná alebo vytvorená pre použitie vo filme. Oproti nefilmovej hudbe sa vyznačuje výraznejšou dynamikou. Často býva pripravovaná nielen pre konkrétny film, ale dokonca napasovaná pre konkrétne scény vo filme.

Soundtrack je zaznamenaný zvuk sprevádzajúci vizuálne médium, skracované tiež na OST podľa anglického original sound track – pôvodná zvuková stopa. Soundtrack k úspešným titulom býva často vydaný aj samostatne na hudobnom albume.

Známi filmový hudobný skladatelia upraviť

USA upraviť

Spojené kráľovstvo upraviť

Kanada upraviť

Francúzsko upraviť

Taliansko upraviť

Nemecko upraviť

Česko upraviť

Slovensko upraviť

Španielsko upraviť

Grécko upraviť

Japonsko upraviť

Rusko upraviť

India upraviť

Externé odkazy upraviť