František Hrušovský

Prof. PhDr. František Hrušovský (* 17. september 1903, Dolné Lovčice-Lovčice – † 9. september 1956, Cleveland) bol slovenský historik, prvý syntetik slovenských dejín, verejný činiteľ, významný predstaviteľ slovenského exilu.

Študoval na univerzitách v Prahe, Krakove a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdií sa aktívne zapájal do študentského života na katolíckom internáte Svoradov. Od roku 1931 vyučoval na gymnáziu v Kláštore pod Znievom, neskôr pracoval v Matici slovenskej ako redaktor historických zborníkov. V roku 1944 sa stal univerzitným profesorom. V rokoch 1938 - 1945 bol členom Slovenského snemu. V marci 1945 utiekol pred spojeneckými vojskami do emigrácie. Pôsobil v Taliansku a od roku 1947 v USA najskôr ako inštruktor na benediktínskej škole a od roku 1952 ako riaditeľ Slovenského ústavu v Clevelande.

Samostatné publikácie upraviť

Práce o ňom upraviť

  • Polla, Belo: František Hrušovský ako exilový historik. In: Verbum, roč. 5, č. 4, s. 238-241.
  • Štilla, Miloš: Univ. prof. PhDr. František Hrušovský, prvý syntetik slovenských dejín. Banská bystrica : Trian, 2002, 66 s.
  • Grácová. Genovéva: Prierez vedeckou a publikačnou činnosťou F. Hrušovského pred odchodom do exilu. In: Maruniak, P. - Grácová, G. (eds.):Život a dielo ďalších exilových pracovníkov. Martin : MS, 2010, s. 216.
  • Maruniak, Peter: Vedecko-odborné a politické aktivity Dr. F. Hrušovského v exile. In: Tamže, s. 217 - 243.