František Olejník

Doc. RNDr. František Olejník, PhD. (* 4. september 1949, Spišské Vlachy) bol dekanom Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a poslancom zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. V roku 2014 nastúpil na výkon trestu odňatia slobody za odusúdenie v kauze úplatkov v KSK, pri odpredaji majetku.

Profesionálna kariéraUpraviť

  • 1972 - absolvoval Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach
  • 1972 - 1988 - VŠT v Košiciach a VVLŠ SNP Košice, vedecko-pedagogická činnosť
  • 1974 - získal titul RNDr. na Prírodovedeckej fakulte PF UPJŠ v Košiciach
  • 1986 - získal titul CSc. na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave
  • 1988 - získal titul docent na UPJŠ v Košiciach
  • 1988 - 2002 - VVLŠ SNP v Košiciach, vedúci Katedry matematiky a fyziky
  • 1991 - 1997 - rektor VVLŠ SNP v Košiciach (po premenovaní VVŠL gen. M. R. Štefánika a VLA gen. M. R. Štefánika)
  • 1997 - 2004 - VLA gen. M. R. Štefánika, prorektor pre vedeckú činnosť, vedúci Katedry aerodynamiky a simulácií Ústavu aeronautiky TU v Košiciach
  • 2004 - 2005 - riaditeľ Ústavu aeronautiky TU v Košiciach
  • 2005 - dekan Leteckej fakulty TU v Košiciach

Komunálna politikaUpraviť

František Olejník bol vo voľbách v roku 2005 zvolený za koalíciu SMER, HZD za poslanca krajského zastupiteľstva v okrese Košice I.