František Radimský

Generálmajor Ing. František Radimský bol česko-slovenský generál, bývalý zástupca veliteľa 1. armády ČSĽA.

František Radimský
československý generál, zástupca veliteľa 1. armády ČSĽA
NarodenieČesko

ŽivotUpraviť

Roku 1961 ukončil Vojenské učilište vo Vyškove na Morave. Po jeho absolvovaní sa stal vojakom z povolania, pričom získal hodnosť poručíka. Následne do roku 1972 vykonával vojenské funkcie na úrovni čata, prápor a pluk. V období od roku 1972 až do roku 1975 študoval na Vojenskej akadémii M. V. Frunzeho v Moskvae. Po návrate do vlasti prevzal velenie 55. motostreleckého pluku v Trebišove. V roku 1979 sa stal zástupcom veliteľa 3. motostrelecké divízie v Kroměříži. Od roku 1980 až do roku 1982 študoval na Vojenské akadémii Generálneho štábu ozbrojených síl ZSSR K. J. Vorošilova v Moskve. Po skončení štúdia vykonával funkciu veliteľa 14. tankové divízie v Prešove. V októbri 1985 odišiel do Příbrami, kde bol zaradený na funkciu zástupcu veliteľa 1. armády. V septembri 1989 bol premiestený na Vojenskú akadémiu A. Zápotockého v Brne, kde prevzal vedenie postgraduálnej fakulty vševojskovej, druhov vojsk a služieb. V čele uvedenej fakulty pôsobil až do konca januára 1991. V máji toho istého roku sa stal vedúcim úseku výskumu operačného umenia na Inštitúte pre strategické štúdia v Prahe. Roku 1985 dosiahol prvú generálsku hodnosť. Svoju vojenskú kariéru ukončil vo funkcii zástupcu rektora pre vojenskú činnosť vo Vojenskej akadémii v Brne. Genmjr. Radimský bol preložený do zálohy na sklonku roka 1995. Ženatý, otec dvoch detí.

Miesta vojenského pôsobeniaUpraviť

Znalosť cudzích jazykovUpraviť

Externé odkazyUpraviť

ZdrojUpraviť